homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
وظایف مشترک زوجين

وظایف مشترک زوجين

احترام متقابل
عامل تحکیم پیوند خانوادگى، احترام متقابل اعضاى این نهاد نسبت به یکدیگر است. این وظیفه اخلاقى،
اختصاص به خانواده ندارد؛ بلکه هر مسلمانْ موظّف است با مسلمان دیگر ر بلکه با همه انسانها ر با احترام برخورد

کند؛ امّا بىتردید، احترام متقابل زن و شوهر، و پدر و مادر با فرزند، به دلیل نقشى که در سلامتى و تعالى خانواده
دارد، بیشتر مورد تأکید است. نکته قابل توجّه این که وظیفه مرد به عنوان بزرگ خانواده، در این باره سنگین تر است

و از این رو در روایات فراوانى، به مردها توصیه شده که به همسران خود احترام بگذارند

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: هر کس همسرى اختیار کرد، باید او را گرامى بدارد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟