به عواقبش فکر کنید

به عواقبش فکر کنید

پرخاشگری،‌ توهین،‌ تحقیر و سرزنش کار ساده‌ای است
مثل فشار دادن پدال گاز در رانندگی.
هر کس می‌تواند این کارها را انجام دهد

اما درست مانند رانندگی با دقت و ظرافت، عکس العمل به موقع و مناسب در مواقع بحرانی و انتخاب بهترین راه برای حل تعارض توانمندی می‌خواهد و مهارت.

هر وقت در زندگی زناشویی خود با مشکل روبرو شدید
به جای این که پایتان را روی پدال گاز فشار دهید و بی مهابا تا آخرش بتازید، چند لحظه صبر کنید و به عواقب انتخابتان فکر کنید
دست خودم نبود و اعصابم به هم ریخته بود و نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم

همگی بهانه‌هایی برای توجیه انتخاب‌های اشتباه هستند
در مواجهه با تعارضات، واکنشی را انتخاب کنید که یک ساعت بعد هم بتوانید از آن دفاع کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟