کلیدهای ارتباطیا

کلیدهای ارتباطی

ارتباط با خانواده همسر در نبود شوهر
زمانی که همسرتان در خانه نیست، به صورت تلفنی و یا حضوری با خانواده همسرتان ارتباط برقرار كنيد و جویای حال آن ها شويد.این باعث می شود که خانواده همسر بپذیرند

که برادر و یا پسر آن ها دراین ارتباط واسطه نبوده و خود عروسشان تمایل دارد که با آن ها ارتباط برقرار کند.

آن كلمه ي اضافي جادويي را فراموش نكنيد :جان،گلم،..
مادر گلم،...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟