homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش د

گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش د

گمان نکن که هر چقدر همسرت روتشنه نگهش داری وابسته تر میشه
بلکه کاملا برعکس روز به روز ازت دورتر و سردتر میشه.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟