در چه مواردی بهتره کلا توی خانو

در چه مواردی بهتره کلا توی خانواده ی همسرتون زیاده گویی نکنین :

حقوق شوهرتون و سوتی های قبلا خودتون

عیب های خانوادتون و غیبت درباره دیگران بخصوص جاری/باجناق هاتون و ... ،

عیب های همسرتون و مسائل مربوط به خانواده همسرتون که به شما ربطی نداره.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟