رابطه زن و شوهر مثل آلاڪلنگ میم

رابطه زن و شوهر مثل آلاڪلنگ میمونه

باید نوبتی توی بحثا یڪی ڪوتاه بیاد

اگه همیشه فقط یڪ نفر ڪوتاه بیاد

هر دو نفر زده میشن

یڪی از بالا موندن

و دیگری از پایین موندن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟