قدردانی باعث شکوفایی روابط میش

قدردانی باعث شکوفایی روابط میشود.
به محض این‌که قدردانی را به هر نوع رابطه‌ای وارد کنی، به طور معجزه‌آسا شاهد وفور شادی و موارد خوب در رابطه‌ات خواهی بود.
قدردانی نه تنها روابط تو را متحول می‌کند، بلکه خودت را هم دگرگون می‌کند.

کلمات بسیار قدرتمند هستند.
بنابراین وقتی تو در مورد فردی دیگر گله کنی، در واقع به زندگی خودت لطمه می‌زنی
طبق قانون جذب، در مورد شخصی دیگر هر فکری کنی یا حرفی بزنی، همان را به سوی خودت می‌آوری.
به همین دلیل است که بزرگ‌ترین آموزگاران دنیا به ما گفته‌اند شاکر و قدردان باشیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟