homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مجادله ممنوع حتی اگر حق با شما ب

مجادله ممنوع حتی اگر حق با شما باشد
بدلیل اینکه
در هنگام عصبانیت و خشم، موضوعی حل نمی شود

حریم بین شما شکسته می شود

فرزندان آسیب می بینند

آتش کنیه و انتقال شعله ور می شود

عیبهای شما آشکار می شود

هر وقت از رفتار همسرتان ناراحت شدید در اولین قدم خودتان را آرام کنید
هیچ اقدام عجولانه نکنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟