برای خوشبخت شدن با یک مردکافی

برای خوشبخت شدن با یک مرد
کافیه باورش کنین

و برای خوشبخت شدن با یک زن
کافیه دوسش داشته باشی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟