homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی

منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی

منطقی رفتار کنیم؛
مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم
و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم
و بی طرفانه قضاوت کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟