لباس زیبا ، نشانه ی شادابی است <

لباس زیبا ، نشانه ی شادابی است

در خانواده اگر زن و شوهر خودشان را برای همدیگر آرایش و زینت كنند، این آرایش و زینت شادی‌بخش است

زندگی را گرم می‌كند. كلماتی كه به هم می‌گویند می تواند در شادیشان سهم بزرگی داشته باشد

حدیث داریم كه اگر مردی به زنش بگوید دوستت دارم ، این كلمه تا آخر عمر در ذهن زن می‌ماند

در حدیث دیگری آمده اگر كسی را دوست داری ، به او بگو. تشكر كردن ، عذرخواهی كردن از اشتباهات ، اینها زندگی را شیرین می‌كند .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟