قدرشناس باشیم؛ از همسرمان

قدرشناس باشیم؛
از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت ها و همکاری هایش قدردانی کنیم

احساس مسوولیت داشته باشیم؛
هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند


اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خودت تغيير بدی تابه همسرت نزديك‌تر بشی

كافيه
وقتی درباره مشكلش صحبت میکنه فقط به حرف هاش گوش بدی

لطفا نصیحتش نکن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟