اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خود

اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خود


اگرقرار باشه فقط يك چيزی رو تو خودت تغيير بدی تابه همسرت نزديك‌تر بشی

كافيه
وقتی درباره مشكلش صحبت میکنه فقط به حرف هاش گوش بدی

لطفا نصیحتش نکن

نظر شما درمورد این پست چیست؟