راز زندگیت را بر ملا نکن

راز زندگیت را بر ملا نکن

میزان بدهی و وام هایتان را به کسی نگویید

همانطور که دارمد خانواده و میزان دخل و خرجتون باید مثل یک راز بین زن و شوهر بمونه،میزان بدهی ها هم از همین قانون پیروی میکنه

بازگو کردن میزان قسط و بدهیتون باعث میشه خانواده ها فکر کنند شما به اندازه کافی خوشبخت نیستید و مشکلاتتون زیاده

درصورتی که تو تمام زندگی ها فراز و نشیب زیاده

پس با سکوت کردن در این زمینه به دیگران فرصتی برای قضاوت و دخالت کردن در زندگی مشترکتون ندین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟