سلایق و علایق او را بدانید تا با

سلایق و علایق او را بدانید تا با این کار به بگوئید که چقدر برای شما مهم است؛
در بسیاری از موارد زن وشوهر از هم توقع دارند که او را خوب بشناسد و بدانند که او چی دوست دارد

خود را به جای همسرمان بگذاریم؛
دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : « اگر من جای او بودم چه می کردم؟ »


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟