پیامبر اکرم(ص):وقتی زن و شوهری با محب

پیامبر اکرم(ص):وقتی زن و شوهری با محب

پیامبر اکرم(ص):
وقتی زن و شوهری با محبت به هم می نگرند، خداوند به دیده رحمت به آنها نگاه میکند...!

نظر شما درمورد این پست چیست؟