به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق

به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق

به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی های زندگی مان را می پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می شود.

همدیگر را آرام کنید؛
رو زها همیشه بدون مشکل نیست و شرایط سخت از زندگی جدایی ناپذیر است. اگر یک روز همسرتان عصبانی بود شما سعی کنی او را آرام کنید و بر عصبانیت او نیافزاید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟