همسرت درخت نیست!▪️ پ

همسرت درخت نیست!▪️ پ

همسرت درخت نیست!

▪️ پس وقتی در مورد او صحبت می‎کنید از اسامی اشاره مثل "این" یا "اون" به کار نبرید! این کلمه های "ببین" و "الو" و "آهای" و اینا هم که دیگه نهایت بی فرهنگی رو میرسونه!شما به خودتون نگیرید

تصور کنید جلوی دیگران به همسرتان اشاره کنید و بگویید : "این" قرار بود بره، "این" میاره یا ... . واضح تر از این نمیتوانید به دیگران بفهمانید که همسرتان با درخت فرقی نداردامتیاز شما به این مطلب کدام است؟