نمي‌تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي

نمي‌تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي

نمي‌تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي"

همانطور كه مشخص است، اين به او مي‌رساند كه شما وي براي شما جذاب بوده و فرد ديگري به چشمتان نمي آيد. از طرف ديگر باعث افزايش اعتماد بنفس در او خواهد شد.

اين جمله بخصوص در روابط زناشويي بلند مدت مؤثر واقع مي شود چرا كه شما به همسر خود اطمينان ميدهید هنوز به او علاقه داريد. در عوض همسرتان نيز سعي خواهد كرد اين زيبايي و دلربايي را با شما تقسيم نماييد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟