سعی کنید در هر جای جویای حال همس

سعی کنید در هر جای جویای حال همسر خود باشید؛
این امر باعث می شود تا حس اهمیت زن وشوهر برای هم بیشتر شود

روزهای خوب با هم بودن رو به یاد هم بیاریم؛
این امر باعث می شود تا روزها با خاطرات تلخ راحت‌تر فراموش شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟