برای صمیمی شدن با همسرتان به او بگویی

<p>برای صمیمی شدن با همسرتان به او بگویی

برای صمیمی شدن با همسرتان به او بگویید «دوستت دارم

درست است که می دانید همسرتان شما را دوست دارد و او هم از علاقه شما نسبت به خودش مطمئن است، اما این دلیل نمی شود که شما و یا همسرتان از ابراز علاقه نسبت به یکدیگر امتناع کنید.
همه افراد نیازمند شنیدن این جمله هستند، ولو آن که جمله تکراری باشد.

تاکید به این حس هیچ گاه از ارزش شما نمی کاهد و یا همسرتان را پرتوقع نمی کند،
به همسرتان بگوئید:
دوستش دارید و از این که او کنارتان هست، احساس آرامش و خوشبختی می کنید.

«دوستت دارم«، جمله معجزه گری است که شنیدن به موقع آن، گوش همسرتان را می نوازد و به زندگی شما امید تزریق می کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟