تفاوت اقایان و خانومها در دید

تفاوت اقایان و خانومها در دید
آقایان جزییات را نمیبینند، چون دید نزدیکشان بد است
مثلا گل سر خانوم را ، یا حتی مدل موی زن را

پس خانوم اگر تغییری ایجاد کرد باید به مرد بگویید مثلا بگویید مبل را جابجا کردم
بگویید ابروهایم را اینگونه بر داشتم قشنگه
مهمان میخواهد برایتان بیاید اگر میخواهید از مرد کار بکشید یک لیست تهیه کنیدو به او بگویید فلان کارها را تو انجام بده
(میوه بیار چایی بیار بشقابها را بیار)

اگر نخواهید مرد انجام نمیدهد چون جزییات را نمیبیند

مثلا خانوم گوجه فرنگی رو تبدیل به گل رز کرده گذاشته رو سالاد اگر به مرد نگویید
(عزیزم این گل رز که گاشتم رو سالاد قشنگه)
گل رز گوجه ا ی را میخورد و میگوید چرا گوجه ها رو اینقدر درشت ریز کردی
چون دید نزدیک مرد بد است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟