خطاهای 10گانه همسران جوان

خطاهای 10گانه همسران جوان

تلاش برای عوض کردن خلقیات همسر:
شما به این دلیل با همسر خود ازدواج کرده اید که عاشقش بوده اید. اگر این طور باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که او را تغییر دهید...
فکر نکردن به فردای ازدواج:
اکنون شما ناچارید با یکدیگر زندگی کنید، با هم کنار بیایید و تشکیل خانواده دهید.
رابطه بد با خانواده همسر:
اولین نفری باشید که صلح را برقرار میکند
مشاجره به جای گفتگو:
اگر هنگام مجادله با همسرتان، نتوانید خود را کنترل کنید، زندگی تان را به مخاطره میاندازید.
کوتاه بودن افق دید:
زندگی، تنها تفریح و مهمانی و خوشی نیست. درخود توانایی پذیرش مشکلات بزرگتر را داشته باشید.
دعواهای بیهوده:
بحثهای خود را برای مسائل مهمتری نگه دارید. ه راستی اگر تنها اشتباه همسر شما انداختن جورابهای کثیف روی زمین است، باید خودتان را خوش شانس بدانید.
حسادت:
همسرتان شما را برای زندگی انتخاب کرده است. حسادت باعث اتلاف وقت شده و موجب اهانت به همسرتان میشود. این کار میتواند سمی در رابطه شما با همسرتان باشد.
زندگی کردن مانند مجردها:
گردش شبانه رفتن با دوستان، زمانی اشکال نداشت که مجرد بودید.
غرور در زندگی مشترک:
زن یا شوهری که بعد از هر مشاجره بر عذرخواهی اصرار دارد، همیشه برنده است.
با هم نبودن:
باید مانند یک گل از زندگی مشترک خود مراقبت کنید. باید برنامه ریزی کنید تا مدت زمان بیشتری را در کنار همسر خود باشید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟