همسرت شکاک است؟

این مساله در

همسرت شکاک است؟

این مساله در حال حاضر گریبان گیر خیلی از زوجین است

دو علت بوجود آورنده و و تشدید کننده ی شکاکیت در همسر:

...توارث:
به این مورد اهمیت دهید، مطمئن شوید که افراد درجه یک همسر(مادر، پدر، دایی و...) مبتلا به این بیماری نباشند.

....محیط:
محیطِ نامناسب، تشدید کننده این بیماریست مانند برخی رفتارها در مقابل همسر

حواســــمان باشـــــد

از مردها یا زنهای دیگرتعریف نکنیم

عشق به همسرمان را نشان دهیم و به او بگوییم که دوستش داریم

همه ی گذشته ی خود را رو نکنیم مخصوصا پس از ازدواج

کارهایی که در روز انجام دادیم را به او بگوییم قبل ازینکه او بپرسد.

دروغ های کوچک هم نگوییم

درمواردخاص، از مشاور و متخصص کمک بگیرید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟