زن جمال زندگی است و مرد جلال آن

با

<p>زن جمال زندگی است و مرد جلال آن</p><p>با

زن جمال زندگی است و مرد جلال آن

بانو مهمترین کار تو این است که غرور شوهرت نشکند

آقا کار اصلی تو هم اینست که گلِ لطافت و عاطفه همسرت پژمرده نشود و محبت کنی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟