همسرم هر کاری میکنم عوض نمیشه من خی

<p>همسرم هر کاری میکنم عوض نمیشه من خی

همسرم هر کاری میکنم عوض نمیشه
من خیلی سعی کردم که همسرم رو عوض کنم ولی اون هیچ تغییری نمیکنه
همسرم عوض شدنی نیست
نیازهای منو درک نمیکنه، بهم توجه نمیکنه ...

این جمله ها از طرف زوج ها خیلی شنیده میشه ولی بهتر نیست وقتی این چیزها توی ذهنتون یا روی زبونمون میاد با خودمون فکر کنیم که:
من چه کار کردم که همسرم بد من همچین رفتار نادرستی داره؟

بهتره اول از خودمون شروع کنیم ...
یادمون نره هر عملی عکس العملی داره
چه زن در برابر شوهرش و چه شوهر در برابر خانومش...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟