homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگ

وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگ

وقتى همسرتان باكودك صحبت ميكند،حتى اگردرگفتارهمسرتان اشتباهى دیدی، جلوى کودک،تذكرندهید
دفاع ازعملكردکودک ياحمله به گفته های همسر، عواقب خوبی ندارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟