ازدواج وسیله آسایش و آرامش روحی

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده

ازدواج وسیله آسایش و آرامش روحی

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده، یکی از فرصت های مهم زندگی برای مرد و زن است .
این یک وسیله آسایش، آرامش روحی، وسیله دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگیست، وسیله تسلی، وسیله پیدا کردن یک غمخوار نزدیک است، که برای انسان در طول زندگی بسیار لازم است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟