جملاتی جایگزین انتخاب کنید:

ا

جملاتی جایگزین انتخاب کنید:

اگر همسرتان فرد کم حرفیه نگید خجالتیه او حتی اگر این چنین هم نباشه با گفتن شما به سمت چنین خلق و خویی میره.

بهتره به جای استفاه از الفاظ منفی بهش بگید: "یکی از بهتری ویژگی‌های تو اینه که خیلی شنونده خوبی هستی".


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟