اطلاعیه مسابقه عیدانه

به استحضار شرکت کنندگان طرح عیدانه 101 فیروزه میرساند ...

اطلاعیه مسابقه عیدانه

به استحضار شرکت کنندگان طرح عیدانه 101 فیروزه میرساند که با توجه به وجود برخی مشکلات تایپی در سه سوال از سوالات این طرح، امتیاز این سوالات برای همه شرکت کنندگان لحاظ گردید.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!