سوال:سلام دوران عقد طولانی چه

سوال:
سلام دوران عقد طولانی چه تاثیر سوئی می تواند در زندگی مشترک داشته باشد؟

پاسخ:

روی چند مسئله اثر نامناسب دارد :

1 - احساس دختر که با انتظار طولانی رنج روحی پیدا می کند
2 - فرصت دادن به دخالت و شکایت دیگران و رنج تو و دختر از این تذکرهای مکرر
3 - عدم بهره مندی و تامین جنسی و عاطفی در اختیار بخاطر ملاحظات رفت و آمد
4 - بروز برخوردهایی بین دختر با تو و فاصله گیری احتمالی تو از دختر برای درامان ماندن از گلایه های وی و خانواده اش یا شرم مربوط به آن
5 - نگرانی خانواده ات
6 - تقابل و تفاوت در مدیریت دو گانه بر دختر (پدرش و شوهرش)امتیاز شما به این مطلب کدام است؟