سوال:سلام دکتر 2 سوال دارم : 1- ب

سوال:
سلام دکتر 2 سوال دارم : 1- به نظر شما عیب و ایرادی دارد اگر من پس از ازدواج بعضی مواقع در اوقات فراغتم بازی فوتبال مشاهده کنم ؟ 2- وقتی بچه کوچک یکی از اقوام را میبینم درست مثل زبان بچه ها نمیتوانم با او در جمع صحبت کنم ؟ ولی در تنهایی و خانواده خودم میتوانم. راه حل چیست ؟ یا حق التماس دعا

پاسخ:
تماشای تلویزیون یا هر فعالیت مورد علاقه دیگر ،‌ بعد از ازدواج نه منعی دارد و نه زحمتی ایجاد می کند . آنچه غلط است و زندگی را دستخوش آسیب می کند : ۱ - این است که یکی از زوجین بدون توجه به نیاز فوری و مهم همسرش ، بخواهد به نیازهای خودش مشغول باشد ۲ - در حالی مشغول اوقات فراغت و فعالیت های مورد نظرش باشد که مسئولیت لازم و تکلیف روشنی بدوش دارد و به آنها بی اعتناست ۳ - نسبت به نیازهای همراهی و عاطفی همسرش بی توجه باشد ۴ - فعالیت مورد علاقه اش در همسرش ایجاد ناامنی ،‌احساس خطر ، و ضربه زدن به زندگی مشترک کند ۵ - سالم نباشد ۶ - زیاد باشد و یا بدوقت و حرمت ستیز باشد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟