اطلاعیه

اطلاعیه

براساس گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی کشور، نظر به درخواست های مکرر دانشجویان ارجمند، تاریخ عقد رسمی قابل قبول جهت شرکت دربیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی به 1 فروردین 1396 الی 1 دی 1397 تغییر یافت.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!