تسهیلات ویژه شرکت کاروانی در طرح همسفر تا بهشت اعلام شد

تسهیلات ویژه شرکت کاروانی در طرح همسفر تا بهشت اعلام شد

به گزارش روابط عمومی ستاد دائمی برگزاری جشن های ازدواج دانشجویی، استان هایی که دارای مسافت بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر تا مشهد مقدس هستند و به صورت کاروانی اقدام به اعزام زوجین نمایند از مزایای یک شب اقامت اضافه نسبت به سایر کاروان های برخوردار خواهند شد.

همچنین استان هایی که اقدام به تشکیل و رزرو کاروان های با حداقل ۴۰ زوج و بیشتر از آن نمایند و در واقع کاروانی در ((همسفر تا بهشت)) شرکت کنند، از تشریفات استقبال در راه آهن مشهد یا ایستگاه سوار مشهد و نیز مشایعت ویژه دانشجویان برخوردار خواهند بود.

لازم به یادآوری است از ابتکارات بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی همسفرتابهشت راه اندازی دفاتر استانی این ستاد بوده که از وظایف آنها تلاش برای اعزام کاروانی دانشویان استان و برقرای ارتباط با رؤسای دانشگاه های استان جهت استفاده از پتانسیل های بالقوه در هر دانشگاه برای برخورداری از تسهیلات و هزینه های رفت و برگشت به سفر مشهد می باشد.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!