مقررات پذیرش دانشجو در طرح ملی ((همسفر تا بهشت))

روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی، مقررات پذیرش دانشجو در بیست ودومین طرح ملی «همسفر تا بهشت» اعلام کرد.

مقررات پذیرش دانشجو در طرح ملی ((همسفر تا بهشت))

به گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی، مقررات پذیرش دانشجو در بیست ودومین طرح ملی ((همسفر تا بهشت)) که در سامانه ازدواج دانشجویی Ezdevaj.org قابل مشاهده است، اولین ملاک شرکت در طرح ملی((همسفر تا بهشت)) را دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد اعلام کرد.
همچنین تنها زوجینی که حداقل یک نفر از آن ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد در فاصله زمانی ۱ فروردین۱۳۹۶ تا ۱ دی ۱۳۹۷ داشته باشند، مجوز ثبت نام در سامانه خواهند داشت.
در مواردی كه هر دو زوج دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آن ها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت نام نمايد.
به منظور قطعی نمودن ثبت نام، دانشجويان می بایست حداکثر تا يك هفته پس از ثبت نام در سامانه، نسبت به تأیید مدارك به دفتر نهاد رهبری دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند. در صورت عدم وجود دفتر نهاد رهبری در دانشگاه محل تحصیل دانشجویان، می بایست زوجین به دفتر دبیر استانی طرح ازدواج دانشجویی که اطلاعات کامل آن در سامانه ازدواج دانشجویی به نشانی Ezdevaj.org آمده است مراجعه نموده و نسبت به تأیید مدارك خود اقدام نمایند.
در ضمن کلیه هزینه های ایاب و ذهاب به عهده دانشجویان بوده و ستاد مرکزی (دفتر مفاد) تنها هزینه های اسکان، پذیرایی و برنامه های فرهنگی آموزشی را بر عهده خواهد داشت.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!