سوال:با سلام من از همسرم از همه

سوال:
با سلام من از همسرم از همه جهات راضی ام. فقط مسئله ای که هست خواب ایشون خیلی سنگینه بطوریکه برای نماز صبحها خیلی باید صداش کنم البته همه مواقع برای بیدارشدن همینطوره اما صبحها سخت تره. ایشون به نماز اول وقت هم در نمازهای دیگر مقید هست. ولی صبحها از بس صداش میکنم خسته میشم و گاهی از الفاظ "ای بابا پاشو دیگه و..." استفاده میکنم که خودم اصلا دوس ندارم. بعضی وقتها اعصابم خورد میشه دیگه. میترسم با این کار اقتدارش شکسته بشه. نمیدونم خودم جدا بخونم و اونو به حال خودش بذارم که مسئول قضا شدن نمازش میشم و ازم دلخور میشه. یا به چه شیوه ای صداش کنم که اقتدارش نشکنه؟ ممنونم

پاسخ:
دو کار بکنید : 1 - سرشب بخوابید و خوابتان را نگذارید از ساعت ده شب فراتر رود
2 - برای بیدار کردن شورو شیرینی کن یعنی بجای اینکه صدایش بزنی رویش بنشین و بغلت و بازی کن و ور برو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟