مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی: مراسم ازدواج دانشجویی نقطه آغازی برای زندگی آسان و با آرامش است

حجت الاسلام والمسلمین کاظم لطفیان، مراسم ازدواج دانشجویی را نقطه آغازی برای زندگی آسان و با آرامش دانست و گفت: ازدواج آسان صرفا به معنای ازدواج کم هزینه نیست و لزوما هر ازدواج کم هزینه ای پایدار نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی: مراسم ازدواج دانشجویی نقطه آغازی برای زندگی آسان و با آرامش است

همسفر تا بهشت

زهرا شریعتی ـ حجت الاسلام والمسلمین کاظم لطفیان، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفت و گو با روابط عمومی طرح ملی همسفر تا بهشت، ضمن تحسین برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی به عنوان اقدامی مؤثر در آموزش و مهارت آموزی همسران جوان، گفت: این مراسم همچنین نقطه آغازی برای زندگی آسان و با آرامش است.

وی با تأکید براینکه مشکل جامعه ما در زمینه ازدواج، در شکل آن نیست بلکه در مفهوم ازدواج است، افزود: به رغم تصور اکثریت، ازدواج آسان صرفا به معنای ازدواج کم هزینه نیست و لزوما هر ازدواج کم هزینه ای پایدار نیست.

حجت الاسلام والمسلمین لطفیان اضافه کرد: پی بردن به رمز پایداری زندگی مشترک، بازتعریف یا بازخوانی تفکر اسلامی در خصوص ازدواج را می طلبد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر شکل گیری زندگی علوی را در قالب انجام یک ازدواج آسان می بینیم، بدانیم تداوم ازدواج هم در پایبندی به همین سیره علوی و فاطمی با همان سادگی و بی الایشی است؛ چنان که ساده و آگاهانه شروع می کنیم، ساده و آگاهانه هم پیش برویم.

وی یادآور شد: همه بخش های جامعه از جمله همسران، به فهم مجدد سبک زندگی علوی و فاطمی نیاز دارند و این نیاز صرفا محدود به سال های اول نیست بلکه باید گفتمان جاری و ساری جامعه ما باشد.

حجت الاسلام والمسلمین لطفیان به زوج های جوان توصیه کرد: گمشده خود را درمظاهر تکنولوژی نبینید؛ تا وقتی گفتمان آرامش را جایگزین گفتمان آسایش در زندگی نکنیم، زندگی، آرام و پایدار نخواهد شد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟