سوال:سلام، بهترین زمان برای با

سوال:
سلام، بهترین زمان برای بارداری چه زمانی است؟ و اختلاف سنی بین دو بچه چقدر باید باشد؟

پاسخ:
بهترین زمان برای عقد نطفه میانه دوره جنسی زن است (روز تخمکگذاری و پیرامون آن)، مکانها و ایامی که در نیات و باورهای ما مبارک اند ارزش فراوانی دارند
قاعده الزام بخشی ندارد ولی وقتی کودک اول 3 تا 4 ساله است به علت آثاری مثل نزدیکی نیازها، هم بازی و خروج از تنهایی، حس پذیرش بیشتر و همراهی بیشتر و ...، تولد فرزند دوم مناسب است. بخصوص آنکه مادر از شیردهی و نگهداری مدام طفل اولش خلاص شده است.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟