سوال:سلام پسری 7 ماهه دارم.می خ

سوال:
سلام پسری 7 ماهه دارم.می خواستم بپرسم بهترین زمان برای جداکردن رختخواب وی چه زمانیست و آیا خوب است که به عروسک یا اسباب بازی برای خواب وابسته باشه یا نه؟

پاسخ:
تا زمانی که اطفال روی پای خود نایستاده اند و قدرت تعقیب والدین را ندارند،‌ جدا کردن آنها کار غلطی ست. و والدین باید برای تمتع از یکدیگر با تغییر محل خود یا طفل، مسئله شان را حل کنند نه با دور کردن طفل از خود ولی از زمانی که اطفال می ایستند و می توانند با دنبال کردن والدین براحتی جابجا شوند، آماده فاصله گیری از والدین هستند و این به معنای آن که باید فشار جداسازی ایجاد کرد نیست،‌ بلکه می توان با ایجاد شرایط و وسایلی که در طفل کشش ایجاد می کند این تمایل را فراهم کرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟