homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستاد ازدواج

دراستانه ورود نخستین کاروان زوج های دانشجو؛ جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستادازدواج در هتلها برگزارشد.

جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستاد ازدواج


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟