بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی کشور هفته آینده در مشهد مقدس آغاز می شود

کمتر از یک هفته فرصت تا آغاز بزرگترین جشن ازدواج کشور بزرگترین جشن ازدواج کشور هفته آینده در مشهد مقدس آغاز می شود.

بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی کشور هفته آینده در مشهد مقدس آغاز می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟

ناشناس می گوید:
چرا اصلا اصلاع رسانی نمیشه چه تاریخهای اعزام داره تا بتونیم برنامه ریزی کنیم