سوال:سلام، من از خواهرم 5 سال ب

سوال:
سلام، من از خواهرم 5 سال بزرگترم ولی به فاصله 2ماه از هم ازدواج کردیم (البته ایشون همیشه قصد ازدواج داشتن و دنبالش بودن ولی من ادامه تحصیل رو دوست داشتم و اعتقادات همسرم و ایمانش برام خیلی مهم بود که من دیرترازدواج کردم). تو این شرایط حرف های خانواده ام منو ناراحت می کرد (سرزنش برای من بود) الان هم او بلافاصله بعد ازدواج باردار شده و من به خاطر پایان نامه ام که البته اخرشه، کمی باید صبر کنم و می دونم دوباره نگاه ها و حرفای دیگران از طرف دو خانواده شروع میشه که منو ناراحت می کنه. لطفا منو راهنمایی کنید که چه طور با این شرایط کنار بیام؟

پاسخ:

یک ضعفی که در سئوالات شما دیده می شود و باید بطور جدی روی آن کار کنی، میزان تاثیرپذیری تو از حرف دیگران است انسان چهار زندان اصلی دارد که هم روح روان خودش را تباه می کند هم رستگاری را از او دور می کند:

1- نفس: یعنی اینکه جلوی کششهای غریزی خود را باز بگذارم و محروم از قابلیت عظیم خودکنترلی باشم

2- حرف مردم: اینکه آلت دستی و مترسکی باشم برای آنچه انتظار دارند و خیال می کنند و تفسیرم می کنند. و بی اینکه بدانم این یک ذلت بزرگ است دنبال آن راه بیافتم که چطور باشم و چه کار کنم که بپسندنم، بپذیرنم

3- حب دنیا: که با دعوتها و جلوه هایش از یادم می برد که برای چه در این دنیا هستم و هدفم چیست و مسافر کجایم

4- شیطان


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟