سوال:سلام. ما 9 ماه است که ازدوا

سوال:
سلام. ما 9 ماه است که ازدواج کرده ایم. بنده اوایل ازدواج نمیدانستم که کوچکترین ابراز علاقه من به مادر پیرم در همسرم چه حسی ایجاد میکند. تا اینکه پس از چند ماه گه با هم صحبت کردیم متوجه شدم که همسرم بسیار به مادرم حساس شده است. از اینکه دست او را می بوسم از اینکه برخی از رفتارهای من شبیه اوست و حساسیت نشان میدهد. میگوید من دختر پلیدی نیستم ولی دست خودم نیست. آیا رفتار او صحیح است یا باید ترمیم شود؟ به نظر شما چه رفتاری از سوی من صحیح خواهد بود؟

پاسخ:
به همسرتان اطمینان دهید که: 1- ارادت به مادر هیچ ضعف و نقصی در ارادت به همسر ایجاد نمی کند 2- ارادتان به معنی تسلیم بودن به مادر و نظراتش نیست 3- ارادت به مادر هیچ منعی در استقلال عمل تان ندارد 4- توضیح دهید که همراهی و کمک ایشان در آرامش بخشیدن به مادر موجب ارادت بیشتر شما به همسرتان می شود. مثلا اگر به مادرتان لطفی کرد خیلی تکریمش کنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟