سوال:سلام؛ اینجانب شهریر 92 با

سوال:
سلام؛ اینجانب شهریر 92 با همکار خود عقد کردم اما متاسفانه بعد از گذشت چند ماه دچار یک ناراحتی و افسردگی شدم. زیرا همسرم توقع دارد من بسیار پوشیده و مومن باشم ولی ما از نظر خانوادگی خانواده ای خشک و مذهبی نیستیم. همسرم در دوران نامزدی به من ایرادی بری پوششم نمی گرفت ولی بعد از عقد بر پوشیده بودن و حجاب کامل واقعا از نظر روحی من را دارد داغون می کند. با اینکه همسرم از همه نظر دوست دارم ولی این موضوع من را اذیت می کند. از شما خواستارم در این مورد من را راهنمایی کنید که چه جوری با خانواده مومن همسرم سر کنم و یا اینکه به او چه جوری بفهمانم که این موضوع اذیتم می کند.

پاسخ:
اولا شما باید در جریان خواستگاری به تشریح کامل آنچه هستید و می خواهید می پرداختید و یا ایشان از آنچه هست و می خواست باید چیزی را فروگذار نمی کرد ثانیا اگر ایشان معیارهایش را گفته است و شما آن موقع پذیرفته بودید و اکنون احساس رنجش و مخالفت دارید، این ظلم و خیانت در حق انتخاب وی است. چه اینکه ایشان بجای اینکه الان دغدغه اش این باشد که شما را مجاب و متقاعد کند می توانست در کنار همسری باشد که از حجاب توام با اعتقاد وی لذت ببرد (همانطور که اگر همسرتان در زمان خواستگاری با شاخص های شما آشنا شده است و با وجود آن امروز اصرار به درخواست های دیگری دارد ، در حق شما ستم کرده است) خواستگاری جای انتقال همین نگرش ها، آرمانها، انتظارات و منش های زندگی ست.

اما ثالثا، آنچه مرد تقاضا دارد (اگر بر حسب آراء دینی باشد) برایتان نعمتی ست چندگانه:
1- اینکه چیزی را در شما میخواهد که خشنودی خدا را برایتان بیشتر از آنچه شما از آن ابادارید فراهم می کند.
2- مراقبت از آسیب های محتملی که پیرامون شماست را موجب شده ، حفاظت بیشتر و بهتری را میسر می کند.
3- خود وسیله ای برای کنترل تماسهای بی حریم مرد با زنان است ، چرا که خواستن حریم و توجه به آن مختص زن نیست و مردی که میخواهد، ناگزیر است داشته باشد.
4- معلوم می کند که نسبت به حفاظت و حراست از ناموسش عنایت خوبی دارد و تو برایش مهم و عزیزی که مراقب است آسیب ها از تو دور بماند

سوال:
با عرض سلام؛ چطور باید به بچه ها "نه" گفت که قشقرق به پا نکنن، مثلا در مورد دخترم که اگه چیزی رو بخواهد و نشه که بهش بدم و بگم نه فوراً میزنه زیر گریه و جیغ میکشه.

پاسخ:
برای مخالفت با درخواست های غلط کودکان از چند رفتار پرهیز کنید: 1- مجادله کردن ( لجبازی ایجاد می کند) 2- قانع کردن ( عاطفه مادر کودک را کم می کند) 3- تسلیم شدن ( عادت پرخاشگری و اصرار درست می کند) کافیست خیلی آرام و بدون هیاهو و تندی بگویید درست نمی دانید و نمی کنید هرقدر هم کودک بی تابی کرد از خودتان رنج و تند خویی نشان ندهید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟