سوال:سلام می خواستم بپرسم یه ز

سوال:
سلام می خواستم بپرسم یه زن چجوری می تونه محیط خونه رو شاد کنه؟ اینکه همسرش وقتی از سر کار میاد خستگیش در بره؟ چی باعث میشه مردا سر حال بشن و عاشق زندگیشون؟

پاسخ:
بهترین کار برای شناسایی عوامل نشاط شوهر پرسش از خود اوست. کافیست شما بگویی من بدنبال ایجاد محیطی آرام و لذت بخش در خانه هستم و می خواهم بدانم چه چیزهایی برای تو این وضع را ممکن می کند. و بخواه که دو لیست برایت بنویسد: 1- چیزهایی که در تو و زندگی نیست و او دوست دارد بوجود بیاید 2- چیزهایی که در تو و رفتارهایت و زندگی هست و او از آنها رنجش دارد و لازم است حذف شود. با رعایت این دو لیست به او هم یاد داده ای که همین لیست ها را از تو بخواهد و رعایت کند نتیجه اینها می شود همان زندگی که تو می خواهی و تغییراتی که بدنبال آنی.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟