سوال:سلام؛ طرح مسائل اقتصادی خ

سوال:
سلام؛ طرح مسائل اقتصادی خانه با خانم تا چه حدی باشد؟ چه حرف هایی را باید بزنم و تا چه حدی بزنم و چه حرفهایی را نزنم.

پاسخ:
آنچه شما در جریان مسایل اقتصادی باید نسبت به زن انجام دهید شامل موارد زیر است: 1- توجه به نیازهای معیشتی و علایق و امیالی که نسبت به وسایل زندگی نشان می دهد. یعنی الزاما تهیه اش ضرورت ندارد، بلکه آنچه مهم است عنایت داشتن است 2- پرهیز از منت گذاشتن در تامین معیشت 3- عدم اعتراض و انتقاد از انتظاراتی که دارد (حتی اگر انتظارش اضافه و بیجا باشد. مثلا اگر گفت سفر خارجی می خواهم نگویید چه پررو و فلان و بهمان 4- یک پول تو جیبی در حد بضاعتت به او بده. پولی که هیچ ندانی کجا خرج شد و به چه چیز و کسی میدهد 5- نشان بده که برای تامین نیازهای معیشتی خانم و بچه ها مرد متوجه و قابلی هستی 6- حتی در شرایط تنگ دستی و نداری، ناامنی ندارم ندارم درست نکن 7- هدیه بده. یعنی چیزهایی برایش بخر و کارهایی بکن که جزو مسایل تامین معیشتی محسوب نمی شود آنچه زن می خواهد همین هاست. و اگر اینها رعایت شد اصلا برایش مهم نیست تو چقدر درآمد داری و چه کار می کنی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟