سطح برای زن یک ضرورت است نه فقط ی

سطح برای زن یک ضرورت است نه فقط یک نیاز. یک نیاز اساسی است و باید داشته باشد تا به آرامش برسد. گاهی زن میخواهد مرد را به این موضوع آشنا کند، مثلاً به او میگوید:

وای علی ببین این چقدر قشنگه! در حالیکه مرد میگوید این با اون چه فرقی داره الان!!!

مرد وقتی میخواهد کفش بخرد، استحکام را در نظر میگیرد در حالیکه زن به نازکی بند کفش و به طرح روی آن نگاه میکند در حالیکه در جنس مرد اصلا اینطور نیست.

مثلاً زن میگوید علی این قوری رو ببین چه کوچک و زیباست، بخریم؟ مرد میگوید در این که نمی شود چایی خورد! میخواهی چکارش کنی؟ به چه درد میخورد؟!

لذا شما ببینید خانمها وقتی وارد زندگی میشوند برای شما از همه چی دکور درست میکنند.

به جای تخت خواب، دکور خواب درست می کنند! یا اگر رنگ بالشت به تشک نخورد که نمیشود که! این زندگی به هم ریخته و آشفته است!

اگر آقایان دقت کنند خانمها غذا را درست نمی کنند یا غذا را نمی آورند! بلکه غذا را آرایش می کنند! طراحی سفره و مارک قاشق و چنگال و بشقاب هرکدام از نظم خاصی پیروی می کنند درحالیکه آقا اعتنایی ندارد و برایش مهم اینست که بخورد! یا مثلا آش را که درست نمیکند! بلکه آرایش میکند، اول صبر میکند تا روی آش سرد شود تا بتواند تزیینش کند سپس نعنا را در گوشه ها، حبوبات را در فلان قسمت هر کدام به طور منظم. هنوز جلوی آقا نگذاشته است ، آقا شروع میکند به هم زدن کل آش! یا سالاد به همین طریق و بعد هم میگوید اینا که میره تو بدن قاطی میشه!!!

در روابط جنسی نیز اینچنین است، بلافاصله به عمق روابط جنسی نمیرویم بلکه از سطح شروع می کنیم. انس لطف و محبت و در نهایت تبادلات. وقتی فقط به عمق روابط توجه شود آنگاه خانم با خودش فکر می کند پس سطح روابط چه میشود و از عمقش لذتی نمیبرد در حالیکه این عملیات در همین سطح برای مرد فقط تاخیر و مقاومت محسوب شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟