سوال:سلام. خانمی ۲۴ساله هستم و

سوال:
سلام. خانمی ۲۴ساله هستم و یک سالی هست که نامزد دارم. متاستفانه خانواده ما مخصوصاً مادرم از لحاظ عاطفی برای ما کم گذاشتن و ما خیلی محبت کردن بلد نیستیم. از طرفی نامزد من بسیار احساساتیه و از من هم بسیار توقع محبت و احساس داره. تاحالا نتونستم حضوری کلمات محبت آمیز بگم فقط با پیامک گفتم. نامزدمم چندبار به روم آورده ولی واقعاً نمیتونم. باید چیکار کنم که بتونم کلامی بهش محبت کنم؟

پاسخ:
در مواردی مثل این که زن یا مرد در ابراز محبتشان ضعف دارند، باید در مورد همین ضعف در پیش همسر گفتگو کنند و عذرش را بخواهند مثلاً تو باید حتما به شوهرت بگویی که متوجه هستی که او چقدر عاطفی و با محبت است و براحتی این محبتش را ظاهر می کند و از این بابت تو چقدر خوشحال هستی و بعد توضیح دهی که من آرزویم این است که بتوانم به این راحتی و خوبی تو ابراز محبت کنم و دارم سعی می کنم وی چون عادت ندارم و بلد نیستم کمی طول می کشد.

لذا از تو دو درخواست دارم:
1- یکی اینکه مبادا این عدم بروز و بیان من را به حساب محبت نداشتنم به خودت بگذاری که اگر بیشتر از تو، تو را دوست نداشته باشم کمتر نیست
2- اینکه کمکم کنی و راهم بیاندازی و وقتی من کمک می شوم که تو محبتم را بپذیری و به ضعفم ایراد نگیری و ماهرم کنی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟