سوال:میخواهم از همسرم بخواهم ک

سوال:
میخواهم از همسرم بخواهم که حجابش را رعایت کند. نمیدانم با چه زبانی بگویم که او به حرف من گوش کند.

پاسخ:
اگر پوشش همسرتان از جمله مواردی بوده است که در زمان خواستگاری در مورد آن تاکید کرده بودید و اکنون همسرتان بر خلاف تعهد آن روزش رعایت نمی کند یک مسئله است، ولی اگر همین بوده و شما آنوقت چشمتان را بسته اید و امروز وا کرده اید شکل دیگری ست. در عین حال بدون حکم و فشار و اجباری، برایش توضیح بدهید که وقتی با پوشش کامل است چه حسی برایتان ایجاد می کند و وقتی نیست چه حسی دارید. در حس هایتان هم هیچ حکمی نکنید و واگذار کنید به تصمیم خودش .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟