سوال:سلام؛ گاهی اوقات خانمم در

سوال:
سلام؛ گاهی اوقات خانمم در برخورد هایی که با مادرم و یا خصوصا خواهرم دارند، ممکن است سوتفاهم هایی برایشان پیش اید و یا اینکه واقعا انها یک عمل نادرستی کرده باشند. ایشان معمولاً به بنده ان کارها را منتقل نمی سازند ولی پکری و ناراحتی انها مشخص است. اولاً ایا من پرس جو بکنم احوال ایشان و علت نارحتی ایشان را و یا اینکه منتظر بمانم خودایشان حرف بزنند. ثانیاً اگر ایشان صحبت کردند، بنده سعی می کنم که طرفداری و یا توجیه فعل مادر یا خواهرانم را نکنم و فقط گوش دهم و اگر منطقی بود بیان ایشان تایید می کنم و الا نفی می کنم. ایا این کار درست است یا خیر؟

پاسخ:
نه بواسطه این موضوع، که لازم است هروقت رنجشی را در همسر شاهد بودید " توجه " نشان بدهید. و یکی از موارد توجه بخشیدن پرسیدن علت است . و همین توجه نشان دادن، نشان میدهد که قرار نیست پاسخی بدهیم و قانعش بکنیم و محکومش کنیم. چون آن چیزی که باید برای شما مهم باشد، توجه به رنجش همسر است خواه محق باشد خواه نباشد. و شما بجای موضع گیری نسبت به خانم یا مادر باید توضیح بدهی من از اینکه برایت رنجشی پیش آمده آزرده شدم. یعنی نفی کردن در مواردی که محق نیست هم غلط است. چون اصلا قرار نیست تو به موضوع بپردازی و قرار است به رنجش توجه کنی. آنگاه می توانی سفارشت را هم بگویی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟